Skip to content
Català
Tots els posts

Les teves xarxes socials no aconsegueixen els seus objectius? Fem un diagnòstic digital

Si ja fa temps que estàs treballant les xarxes socials del teu projecte i creus que la teva estratègia en social media no està aportant-te els beneficis que esperaves, potser és el moment de realitzar un diagnòstic de la presència de la teva marca online. I com acostuma a passar en gairebé tots els diagnòstics, una mirada externa acostuma a aportar una lectura més encertada de quin hauria de ser el tractament. La bona notícia és que podem ajudar-te.

Des de principi d’any hem realitzat diagnòstics de xarxes socials per a institucions públiques, per a museus, per a empreses industrials i per a models de negoci B2C. En moltes ocasions, hi va haver un pla de social media inicial que el dia a dia va anar desviant, potser perquè els plans no són tan dúctils com van requerir els canvis empresarials i les mateixes xarxes socials. La qüestió és que, després d’uns mesos o uns anys, la realitat de les xarxes socials de molts projectes ja no és la que hauria de ser. I entendre què és el que s’ha de corregir no sempre és evident.

Analitica web

Es tracta en qualsevol cas d’entendre bé quins objectius quantitatius i qualitatius s’espera aconseguir, quins recursos hi ha disponibles i quina és la competència directa o referents propers. I amb aquest context, estudiar punt per punt què es pot millorar. A Zinkdo tenim un guió que després adaptem a cada cas…

Què ha d’incloure un diagnòstic de xarxes socials

Podríem definir així una llista de punts a revisar al nostre diagnòstic:

  • Disseny: funcionen bé els avatars, imatges de capçalera, enllaços, biografia? Són els que millor descriuen el rol de cada xarxa social a la teva estratègia?
  • Indicadors: quins objectius han de complir les xarxes socials en el teu cas i com de lluny o a prop estan d’aquestes fites? Aquí acostumem a revisar els indicadors d’abast, de tràfic a la web, d’interaccions per a cada públic. La casuística és molt amplia, però sempre s’ha d’anar més enllà dels “egometrics” més evidents com els seguidors de cada canal o els likes dels continguts. Es tracta en el fons de veure l’impacte de les xarxes socials en el model de negoci, no tant en les mateixes xarxes.
  • Relacions: en aquest punt estudiem qui ens segueix, qui ens hauria de seguir. A qui seguim i a qui no estem seguint. També de veure com ens desenvolupem en les converses: responem tot i bé? Som proactius a l’hora d’iniciar diàlegs? En quina mesura som populars en comparació als nostres competidors?
  • Continguts: avaluem des del més global (estem parlant dels temes més interessants? I en quina proporció? És el que havíem plantejat inicialment o ens hem desviat? Estem parlant de massa temes diferents o ens hem quedat a un nínxol monotemàtic?) al més tàctic (formats de contingut, tipus de contingut, tècniques de copy, qualitat dels recursos gràfics…)
Diagnòstic Twitter
  • Bones i no tan bones pràctiques: es tracta aquí de veure què se’ns dóna bé i que hauríem de millorar, i en moltes ocasions, què podem aprendre de competidors i referents i en quins aspectes concrets estem més forts.
Radials Xarxes Socials

L’ideal és ampliar aquest diagnòstic amb algunes dades més en funció de la naturalesa del projecte. En algunes ocasions hem afegit detalls sobre:

  • Relació entre les marques corporatives i les marques personals (en el cas d’emprenedors o d’empreses amb directius i portaveus que ja tenen una presència interessant a xarxes socials).
  • Relació dels perfils de la marca amb els perfils d’influencers en les seves àrees d’interès.
  • Rendiment de les campanyes de social media ads.
  • Quin tipus d’usuari ens segueix a cada xarxa social i a qui seguim nosaltres? Podem realitzar aquí retrats robot o buyer persona de tals públics, tant a partir de les dades que ens donen les xarxes com utilitzant eines de mostreig o fins i tot una selecció d’usuaris a l’atzar. Estem captant l’atenció de qui volíem, de qui pensàvem que ens escoltava o tot el contrari?

Un bon diagnòstic de xarxes socials (que a vegades es pot complementar amb un diagnòstic web) ens portarà a prendre acció: sabem què hem de millorar, què és el més prioritari i què és el que hem de mesurar per a cerciorar-nos del fet que realment, després de realitzar el diagnòstic, la nostra presència a xarxes socials compleix els objectius que hauria d’aconseguir.

Si creus que necessites ajuda, que la nostra mirada externa pot aportar-te aquestes respostes, parlem-ne, estarem encantats de revisar què tal ho portes.