Skip to content
Català
Tots els posts

Per què al teu projecte l’interessa la metodologia de Zinkdo?

Definir, posar en marxa i treure rendiment a un negoci en digital no és fàcil,segurament ja ho has provat. La suma d’un entorn que canvia i un número creixent de competidors genera massa incertesa. Allò que ahir funcionava, avui potser no ésvàlid. Aquí t’expliquem com ens enfrontem a aquest escenari a Zinkdo, una metodologia àgil i flexible que després de més de dos anys en marxa ha demostrat ser vàlida amb molts tipus de client i objectius. Si per a ells ha funcionat, també pot et pot ajudar a tu.

 

1. Tot projecte a Zinkdo comença entenent la teva empresa. És el que anomenem Ànalisi Interna. Generalment aquesta anàlisi es resol mitjançant unes reunions en profunditat amb el client per a entendre bé:

  • Els objectius estratègics de la companyia: ens agrada treballar en allò que afecti realment al compte de resultats, no a l’última moda en digital.
  • En quin àmbit d’actuació ens podem moure: estem parlant de crear un nou model de negoci mitjançant digital? D’una nova marca? D’una campanya de comunicació?
  • Els públics objectius actuals de la marca per a cadascuna de les seves línies d’activitat.
  • Com és la marca: quina és la proposta de valor, quines accions s’han realitzat en el passat i com han funcionat.
  • Amb quins recursos comptes i comptaràs a futur: no volem realitzar propostes que se surtin de les possibilitats econòmiques i de recursos humans dels nostres clients, estaríem únicament fent un exercici de “mostrar quant sabem”.

 

2. Un cop tenim clar l’entorn de la teva empresa i activitat, passem a avaluar l’Entorn Competitiu de forma que puguem respondre a les preguntes següents:

  • Què fan els teus fan els teus públics en digital? Coincideixen amb els públics definits per la marca, els hem d’ampliar o concentrar?
  • Quins són els teus competidors en digital? Què fa la competència? Com els funcionen les seves accions?
  • Quines oportunitats ens ofereix l’entorn digital en el teu sector? Quines bones pràctiques podem identificar?
  • I per últim, fem un diagnòstic digital de la teva marca: Com és la teva presència actual? Les accions que has emprès són conseqüents amb els objectius i el que desitgen els teus clients?

 

3. A partir de l’Anàlisi interna i l’Entorn competitiu, ja podem definir quina Estratègia Digital el proposem d’implementar. És a dir: què farem que sigui diferencial, sostenible en el temps i mobilitzi el target de cara a competir millor en l’entorn definit. Plasmem l’estratègia definint els tipus d’accions, continguts i territoris amb què volem treballar per a cadascun dels targets. Encara no es tracta de dir si farem una pàgina de Facebook o un perfil de Twitter, sinó de definir les tipologies d’accions i continguts que desenvoluparem en els canals que siguin més convenients.

 

4. Tenint clars i aprovats els pilars de l’estratègia, definirem quines oportunitats ens ofereixen els diferents canals, dispositius i tecnologies per aconseguir els objectius marcats. Traçarem per a això un Pla d’Acció Digital en què descrivim detalladament cada acció, com seran els canals, quins objectius treballen, quins resultats esperem obtenir, la seva prioritat i temps, els recursos necessaris per a la seva posada en marxa i manteniment… És a dir, tot allò que sigui necessari per acompanyar-te en la presa de decisió amb el major grau de coneixement i autonomia possible.

 

5. Una de les diferències substancials de Zinkdo pel que fa a la resta d’empreses del sector digital és que abans d’implementar les accions, tracem un pla de mesurament en forma de Quadre de Comandament. El Quadre de Comandament recull les mètriques clau del què farem i ens permet avaluar el seu funcionament, com es relacionen i si compleixen els objectius proposats.

 

6. Implementació de les accions. Aquí ve una altra diferència amb altes agències: podem posar en marxa les accions nosaltres mateixos, amb els proveïdors que tu escullis o amb la nostra pròpia xarxa de proveïdors. Una cosa que fem habitualment és capacitar-vos per a que sigui el vostre equip qui s’encarregui de gestionar les accions, si ho desitgeu.

 

7. Des de la mateixa posada en marxa de cadascuna de les accions entrem en un procés de Mesurament Continu. Totes les accions i idees són revisades en funció de com es comportin de cara als resultats previstos. Així podrem prendre la decisió de si hem de potenciar, modificar o buscar noves tàctiques, en un procés de millora i adaptació permanent.

 

Tota la nostra metodologia se centra en acompanyar-te en la consecució dels teus objectius, i no de vendre’t res en concret. Si aconseguim que siguis autosuficient, segur que tornaràs a contactar-nos en el futur amb els teus pròxims reptes.