Avís legal

Política de privacitat i condicions de navegació

La utilització dels serveis i/o continguts de la present pàgina web implica l’acceptació de les condicions incloses en aquesta Política de privacitat i Condicions de navegació i el seu compromís a respectar-les.

I. Informació general sobre l’empresa

 ZINKDO DIGITAL S.L.U. – N.I.F. B66028309

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el número 33067124 tom 43734 foli 186 full B-436843 inscripció 1.

Domicili Social: c/Zamora, 103 – 105, 1er 3a – 08018 Barcelona

info@zinkdo.com

Teléfon 9311 902 60

II. Protecció de les Dades Personals i enviament de comunicacions comercials.

 ZINKDO DIGITAL S.L.U. garanteix l’íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, així com les disposades en el Real Decret 1720/2007, del 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la resta de normativa de desenvolupament.
La informació i/o dades que voluntàriament ens faciliti, podran ser incorporades al fitxer titularitat de ZINKDO DIGITAL, S.L.U.. amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb vostè, rebre informació sobre les nostres activitats i serveis, així com per a la realització d’estudis de mercat o estadístics. Tanmateix, a través del present formulari ens dóna el seu consentiment per a rebre comunicacions promocionals i/o publicitàries relacionades amb les activitats i serveis de ZINKDO DIGITAL, S.L.U., a la seva adreça postal, electrònica i/o al seu telèfon mòbil (missatges de text i multimèdia).

En compliment d’allò disposat a la normativa de protecció de dades personals, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició, contactant amb la nostra companyia, per correu ordinari al nostre domicili (ZINKDO DIGITAL, S.L.U.,c/Zamora, 103 – 105, 1er 3a, 08018 – Barcelona) o mitjançant un correu electrònic a info@zinkdo.com indicant a l’assumpte ‘LOPD’. Amb aquesta finalitat, és necessari que especifiqui el seu nom i cognoms, adreça postal i, en qualsevol cas, correu electrònic. Excepte en el supòsit de que ZINKDO DIGITAL, S.L.U. l’hagi informat expressament de possibles cessions de dades a tercers i s’hagi recaptat el seu consentiment, cap tercer aliè a ZINKDO DIGITAL, S.L.U., excepte els suposats emparats per la legislació vigent, tindrà accés a la informació i/o dades personals dels usuaris de la nostra web.

III. Cookies

Utilitzem cookies amb la finalitat de permetre als nostres sistemes reconèixer el seu dispositiu i de poder prestar-li els nostres serveis. Per a obtenir més informació sobre les cookies i de com les utilitzem, si us plau llegeixi la nostra Política de Cookies.

IV. Confidencialitat i seguretat.

ZINKDO DIGITAL, S.L.U. es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les dades de caràcter personal de l’usuari, adoptant les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, haguda compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a que estan exposades.

V. Ús de serveis i continguts

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte i lícit dels serveis i les informacions de la pàgina web titularitat de ZINKDO DIGITAL, S.L.U.
Tanmateix, en aquells serveis que puguin ser oferts per la web, l’usuari es compromet a no publicar, divulgar, difondre, comunicar o distribuir cap tipus de material i/o, en general, informació i opinions, el contingut dels quals siguin contraris a la legalitat vigent, a la moral o a l’Ordre Públic, de contingut difamatori o pornogràfic, atemptin contra l’honor i imatge de ZINKDO DIGITAL, S.L.U., les seves marques o contra els drets de tercers o, en general, puguin ferir la sensibilitat d’altres visitants o usuaris. Queda tanmateix prohibit realitzat qualsevol ús o utilització de la web, perfils socials, fòrum, etc. amb la finalitat d’obtenir un ànim lucratiu o que, en general, pugui suposar un perjudici o un comportament deslleial amb ZINKDO DIGITAL, S.L.U.(per exemple, desviar tràfic cap a un altre web).
Per la seva part, ZINKDO DIGITAL, S.L.U., no assumeix responsabilitat alguna com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l’usuari, tant de la informació com dels serveis a ella continguts i es reserva el dret a modificar o, en el seu cas, retirar els esmentats continguts e informacions de forma immediata, sense que això doni lloc a indemnització de cap classe.
Tanmateix, ZINKDO DIGITAL, S.L.U. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’ella, sense necessitat de previ avís.
En cap cas ZINKDO DIGITAL, S.L.U. els seus directors i empleats seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directa o indirectament, de l’ús i/o difusió de la web o de la informació adquirida o accedida per o a través d’aquesta, o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el servei o transmissió o d’errades en la línia en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i esdeveniments poder ocórrer.
ZINKDO DIGITAL, S.L.U. no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços (“links”) o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. ZINKDO DIGITAL, S.L.U. no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/ns obtinguda/es per o a través d’un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincles, o de la Informació obtinguda a través d’ella, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o del intent d’ús o ús erroni d’un vincle.

VI. Enllaços

Queda prohibit establir un enllaç amb, o un contingut de correu des de qualsevol URL fins la Web de ZINKDO DIGITAL, S.L.U. sense l’exprés permís escrit de l’esmentada companyia.

VII. Propietat Intel·lectual e Industrial

Els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, les seves pàgines, pantalles, marques, denominacions, logotips, música, comunicacions, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, són propietat exclusiva de ZINKDO DIGITAL, S.L.U. o han esta objecte de llicència o cessament per part dels seus legítims titulars. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit.
Només es permet la descàrrega, còpia i impressió dels continguts per a ús personal i privat.

Queda prohibit:

  • L’ús i explotació dels continguts amb finalitats o per mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials de qualsevol índole.
  • Reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de ZINKDO DIGITAL, S.L.U.
  • Descompondre, realitzar enginyeria inversa o, en general, transmetre de qualsevol manera o realitzar obres derivades dels programes d’ordinador necessaris pel funcionament i accés d’aquest lloc web i dels serveis aquí continguts.

VIII. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents als Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de quantes qüestions es susciten sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes.

XI. Modificació de la Política de privacitat i condicions de navegació

ZINKDO DIGITAL, S.L.U.es reserva la possibilitat de modificar la Política de privacitat i condicions de navegació per adequar-la a la legislació i jurisprudència vigent en cada moment.
En aquest supòsit, els canvis que s’introdueixin seran anunciats en aquesta pàgina amb antelació suficient per a la seva posada en pràctica.