Gestió de la reputació online​ - Zinkdo

Gestió de la reputació online

Monitoritzem: detectem qui diu què, quan i on. Rastregem webs, xarxes socials i mitjans de comunicació online.

Analitzem: definim els motius de les crítiques, de les lloances, proposem com respondre a les primeres i com amplificar les segones.

Participem i comuniquem: generem argumentaris, respostes i continguts, els publiquem per tu o els coordinem amb el teu equip. Preparem i actualitzem protocols.

Elaborem informes complets: puntuals, quinzenals o mensuals. Definim alertes i les reportem el més aviat possible.