Estratègia online - Zinkdo

Estratègia Online

Estratègia de punts de contacte de la marca (on/off)
Creem i optimitzem els teus espais online: web, blog, xarxes socials…
Tracem el teu mapa de xarxes socials i d’entorn web.
Definim rols, objectius, estratègia, continguts i indicadors de cada espai online que has de fer servir en el teu cas concret.
Fem que l’estratègia online impulsi el teu projecte.

Estratègia de continguts:
Fem auditories de continguts per treure el millor de tu:
Definim les línies editorials: temes, territoris, tons, formats, segmentació per públics objectiu i freqüència de publicació.
Establim les tipologies de continguts a generar, descrivint les línies gràfiques i manuals d’estil si és necessari, per a textos, fotos i vídeos.