1. Integrem estratègia i acció

El nostre procés de treball es basa a unir Estratègia, Acció i Mesurament per assegurar resultats al teu negoci:

- La pràctica aconsegueix que l’estratègia triomfi.
- L’estratègia dota de sentit a l’acció

esquema-integrem-estrategia-accio

Analitzem les teves necessitats, mercat, marca, públic objectiu i entorn, i detectem oportunitats sobre les quals treballar per complir els teus objectius.
Definim què s’ha de mesurar per avaluar si estem assolint els objectius i demostrant l’èxit de l’acció. Agrupem tots els indicadors en un quadre de comandament àgil amb indicadors clau sobre els quals poder prendre decisions.
Posem en marxa les accions: ja sigui amb el nostre equip, amb el vostre o amb els vostres proveïdors actuals.
Mesurem els resultats per decidir si hem de:
     • Continuar amb l’acció aplicant correccions
     • O buscar noves formes d’aconseguir els nostres objectius